Jaja na dobrom glasu

Ciljevi i dostignuća

Kontinuirano snabdevanje jajima vrhunskog kvaliteta naših cenjenih potrošača naš je primarni cilj. Shvatajući značaj svih aspekata kvaliteta jaja kao i neophodnost efikasne distribucije, mi ulažemo sve napore kako bi svi naši potrošači bili zadovoljni u svakom pogledu.

U ostvarivanju ovih ciljeva vodimo se postulatima odgovorne proizvođačke prakse‚ stalnom brigom o zaposlenima kao i o dobrobiti naših dragih koka.

Kontaktirajte nas

Mi smatramo da proizvodnja dobrih konzumnih jaja počinje još na plodnim oranicama Čeneja gde se, na našim njivama, gaje žitarice kojima se živina hrani. Nakon propisnog uskladištenja u silosima unutar naše farme te žitarice se koriste za spremanje hrane koja u celosti odgovara potrebama koka i njihovom trenutnom uzrastu. Naše zaposlene smatramo našim najvrednijim resursom. U radne odnose za svim zaposlenima stupamo sa dugoročnom orijentacijom a tokom njihovog radnog veka im pružamo odlične uslove, gajimo dobre interpersonalne relacije i vodimo iskrene i otvorene razgovore.

Dobrobiti životinja se poklanja najveća pažnja od trenutka useljenja kada su mlade svega jedan dan i tokom celog njihovog boravka u našim objektima. Pravilna ishrana, staranje o zdravlju, odgovarajuća temperatura i vlažnost vazduha, higijena životnog prostora- samo su neki od aspekata naše brige i iskrene privrženosti ovim divnim stvorenjima.

Verni kupci naših jaja

Potvrda kvaliteta

Kao potrvda kvaliteta našeg dosadašnjeg rada, možemo se pohvaliti mnogobrojnim maloprodajnim i veleprodajnim objektima, hotela i ugostiteljskih objekata, keteringa, vrtića, pekara koje svakoga dana sa zadovoljstvom snabdevamo našim proizvodima. Iznad svega ovoga bismo ipak stavili veliki broj potrošača koji su već godinama unazad verni kupci naših jaja.

U tom duhu možemo da se pohvalimo i medaljama koje smo osvojili i koje govore o kvalitetu naših proizvoda:

Osvajanje ovih medalja i povelja za nas predstavlja podstrek za dalji predani rad na usavršavanju procesa rada i kvaliteta proizvoda i bolji tržišni pristup.