Preduzeće Bjekić farm doo sa Čeneja je osnovano 29.09.2011. kao nastavak porodične tradicije uzgajanja koka nosilja i proizvodnje konzumnih jaja odličnog kvaliteta.

U početnim godinama ranih 90- ih, zamišljeno kao gajenje manjeg broja kokoši za sopstvene potrebe, proizvodnja jaja je malim ali stabilnim koracima povećana, inspirisana prepoznavanjem tržišnog potencijala, dobrom proizvođačkom praksom ali i umešnim vođenjem osnivača Radoslava Bjekića, oca porodice. Baš u tim početnim godinama, obeleženim nepovoljnim privrednim okruženjem i nestabilnim tržištem a motivisana željom za ekonomskim i širim društvenim prosperitetom lokalne zajednice začeta je ideja o prozvodnji većih razmera.

10.000.000+

Jaja proizvodeno do sada

75.000

Trenutan broj koka na farmi

30

Godina postojanja

Predani rad na usavršavanju procesa rada i kvaliteta proizvoda
i bolji tržišni pristup.

~ Bjekić Farm

Proizvodnja jaja u modernim objetima, korišćenjem vrhunske opreme, uz poštovanje svih sanitarnih pravila i načela bezbednosti prozvodnje hrane, vodeći računa o dobrobiti životinja današnja je slika koja se danas može videti na našoj farmi na Čeneju kojom se tako ponosimo. Ako se tome doda podatak da danas zapošljavamo 14 radnika, da je preduzeće visoko likvidno, da uredno ispunjava sve svoje obaveze kako prema Republici i lokalnoj upravi tako i prema zaposlenima i dobavljačima onda slika o našem preduzeću postaje kompletna.

Osnivač porodičnog posla Bjekić Radoslav iz Bačkog Jarka u braku je sa Milkom Bjekić sa kojom ima sina Dragana Bjekića i kćer Draganu Bjekić Golo, vlasnicu i direktorku preduzeća Bjekić farm doo.

Dobrodošli u Bjekić Farm