Naš način

Propoznajući kvalitet jaja kao osnovnu determinantu tržišnog uspeha, potrudili smo se da svi aspekti proizvodnog procesa budu pažljivo planirani a rezultati brižljivo praćeni.

Smatramo da se kvalitet jaja stiče još na poljoprivrednom zemljištu
gde za svoje potrebe gajimo kulture potrebne za proizvodnju hrane za koke. Proveren sortiment, primena svih propisanih agro-tehničkih normi kao i skladištenje žitarica u sopstvenim silosima dobar su osnov za proizvodnju visoko kvalitenog koncentrata.

Kontaktirajte nas

Neprekidno praćenje

Ova oprema, kontrolisana savremenim kompjuterskim sistemom, omogućava neprekidno praćenje svih uslova života koka kao što su temperatura i vlažnost vazduha, ventilacija, redovnost obroka, snabdevenost svežom vodom.

Kontrolisan kvalitet

U našim objektima instalirana je oprema za smeštaj koka nemačkog proizvođača Big Dutchman koja, sa obogaćenim sadržajima potpuno odgovara svim EU kriterijumima iz ove oblasti. Tako se može reći da naše koke uživaju u istim uslovima kao i njihove rođake širom Evropske unije.

Uverite se u kvalitet!

Svakog jutra naši vredni zaposleni sprovode pažljivu selekciju i klasiranje jaja kako bi do naših uvaženih potrošača stigla jaja “A” klase kvaliteta.
Naš asortiman