Naši proizvodi

Naruči jaja online

CILJEVI I DOSTIGNUĆA

zadovoljni potrošači

Kao potvrda kvaliteta našeg dosadašnjeg rada, možemo se pohvaliti mnogobrojnim maloprodajnim i veleprodajnim objektima, hotela i ugostiteljskih objekata, keteringa, vrtića, pekara koje svakoga dana sa zadovoljstvom snabdevamo našim proizvodima. Iznad svega ovoga bismo ipak stavili veliki broj potrošača koji su već godinama unazad verni kupci naših jaja.

U tom duhu možemo da se pohvalimo i medaljama koje smo osvojili i koje govore o kvalitetu naših proizvoda:

  • Zlatna medalja Novosadskog sajma 2012. godine
  • Velika zlatna medalja Novosadskog sajma 2013. godine
  • Zlatna medalja Novosadskog sajma 2015. godine
  • Zlatna medalja Novosadskog sajma 2016. godine
  • Zlatna medalja Novosadskog sajma 2017. godine
  • Povelja Novosadskog sajma za kvalitet 2012. godine
  • Povelja Novosadskog sajma za kvalitet 2013. godine
  • Povelja Novosadskog sajma za kvalitet 2015. godine
  • Povelja Novosadskog sajma za kvalitet 2016. godine

Osvajanje ovih medalja i povelja za nas predstavlja podstrek za dalji predani rad na usavršavanju procesa rada i kvaliteta proizvoda i bolji tržišni pristup.